Overige

Europarlementariër Christine Anderson: Covid campagne grootste misdaad tegen de mensheid ooit! – Nederlands ondertiteld

Europarlementariër Christine Anderson: Covid campagne grootste misdaad tegen de mensheid ooit!

In deze wereld kun je zomaar ineens een social media ban te pakken
hebben. Op Facebook bijvoorbeeld, of Twitter. Op Fb hebben we dat ervaren. De pagina van Het Andere Nieuws is er, na enkele verblijven in de FB jail, inmiddels permanent verwijderd. Belangrijk dus om te weten
hoe en via welke social media je ons kunt volgen!

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 60 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

 

 

 

(Visited 1.243 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Europarlementariër Christine Anderson: Covid campagne grootste misdaad tegen de mensheid ooit! – Nederlands ondertiteld
 1. Niet te geloven: na telefoontje van de notoire leugenaar rutte komt de lto, zonder dat afschaffing van de nonsensicale ‘stikstof’plannen geregeld is, toch naar de tafel van supergladjanus remkes.
  Niet te geloven. Waar is de ruggegraat, het zelfdenkend vermogen der LTO?

 2. In a world where We are all ancestors for decades https://youtu.be/uos5sEr-vXs

  The heartbeat of every human thing on planet earth. Breath out is let go what no longer serves for better The planet Pluto forced recovery from 1940 and 1945 at the end of 2019 to what directly explained with the behaviors we saw in society and was coughed up old behavior by the 13th moon of December 2019 to get started in your life in favor of this earth with intellectual use with better purposes that work for all. 
  Karma has nothing to do with reward and punishment. Karma simply means action: your action, your responsibility. It is not some external system of crime and punishment, but an internal cycle generated by you. Accumulation of karma is determined only by your intention and the way you respond to what is happening to you. Over time, it is possible to become ensnared by your own unconscious patterns of behavior. https://isha.sadhguru.org/karma/ the explanation how that goes you hear here Consciousness  https://youtu.be/iZK5GbMYptc for better understanding explained. Ascension is the proces in nature for evolution is you who made the change in behavior.

  Karma is a journey in 2022 https://youtu.be/AKCy8DOCmcY

  On that day the seer takes up residence in his own true nature. What we call “seeing” here always takes place while sitting in silence, right after that milestone with the jar we were talking about. Who understands what misunderstanding means—on a very deep level, whenever we are simply perceiving things around us, or just thinking. As for the channels deep within us, as for the subtle winds in them, the two side channels are always bulging with misunderstood thoughts and the two poisons that arise from them: loving things wrongly and disliking them wrongly. And in the wake of those thoughts comes a swarm of others. In the Moon Channel: thoughts of possessiveness, impossible desires, pride. All related to that stupid kind of loving. In the Sun Channel: thoughts of anger, hatred, competition. All related to that stupid kind of disgust.

  Is The Who for who controls the breath for higher consciousness for the deeper meaning of life. It all happens in the past before……

 3. Toen in 1945 al een bekende Zwitserse psycholoog het aantal zielsziekten in Duitsland en Oostenrijk op 70-80 procent van alle inwoners. De Weense arts en geleerde Brun kwalificeerde in 1948 de helft van de totale Europese bevolking als zielsziek. 

  Het Internationale Congres voor ,,Mentale Hygiene” (Psychische behandeling) te Londen bevestigde dit getal en deelde mede dat dit aantal in stijgende lijn toenam. 

  Procents-gewijs ligt heden het aantal zieken, niet in staat om te werken, hoger dan in de oorlogsjaren. Vele miljoenen mensen, die eenmaal geloofden dat de mens de maatstaf van alle dingen zou zijn, die elke binding met een bovennatuurlijke wereld ontkenden, afwezen en uit de tijd achtten, staan heden voor het onafwijsbare feit dat het grootste deel der bevolking ziek is naar lichaam en ziel, en uit eigen kracht geen weg meer ziet om uit de doolhof van het leven te komen. 

  Ze zijn het leven moe geworden omdat ze aanhoudend naar het “waarom” vroegen en geen antwoord ontvingen. 

  Waar de kwellende en knagende vraag niet verzonken is in een grote levensmoeheid, verandert ze in angst, angst voor zichzelf, voor de naaste, voor de chef, voor werkeloosheid, voor de nog verborgen toekomst, en vooral ook met de angst voor de zinloosheid van het leven. 

  Geschiedenis van de grote angst? 

  Komt voort uit het onoverwinnelijke in onszelf.

  Maar er is niets te winnen dan alleen het overwinnen van “jezelf”.
  Want jij bent onbegrensd en heeft als doel alles uit jouw te halen wat er in zit. = bewustzijn van……

  Tijdschriften, media en kranten publiceren voortdurend de nieuwste wetenschap ten aanzien van de analyse der ziel (Psycho-analyse) en proberen een contakt tussen dokter, geestelijke, opvoeder en patient tot stand te brengen.

  Een geestelijke ineenstorting is het dat men constateert dat zielsziekten lichamelijke nadelige gevolgen kunnen hebben? 
  Is het voldoende als er op gewezen wordt dat men “eerbied voor de ziel”, ,,vertrouwen in de natuur”  

  Moet hebben om psychische complexen uit het bewust-zijn weg te nemen met het doel die zo “op te lossen”? 
  Ligt juist hier niet de overgang naar het ethische begrip “schuld-berouw-vergeving”? 

  Moet deze psychische, deze innerlijke kwelling niet in de eerste plaats vragen naar de zin van die kwelling en naar de zin van het leven? 
  Heeft gezondheid van lichaam en ziel niet te maken met waarheid en reinheid? 

  Zou het niet “absoluut nodig” zijn, iets in zich op te nemen van de “moed der waarheid” en van het “geloof in de macht des Geestes’? 
  Moeten wij ons niet hoog nodig oriënteren op objectieve waarderingen en waarheden? 

  Bestaat er geen Macht meer die -zoals een vader bij zijn kind- de angst wegneemt en daarvoor een blijmoedig leven in de plaats stelt, en die geloofd wordt wanneer ze verkondigt: ,,Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”? 
  Op mij kun je vertrouwen?

  WANNEER DE ZIEL ZIEK IS 

  Men een heldere lichtstraal geworpen op het duistere verband van nog vele onopgehelderde verhoudingen tussen lichaam, ziel en geest, waarbij we ons deze begrippen moeten indenken als uitdrukkingen van verschillende verschijningsvormen van een enkel object, namelijk het leven. 

  Wij beschouwen de mens niet als de som van cellen en organen, die zich enkel hebben ontwikkeld en functioneren naar de mechanische en natuurkundige wetten, maar als een levend organisme, waarin alle lichamelijke, geestelijke en psychische functies nauw met elkaar verbonden, ja, in wezen één zijn. 
  Pathologen en docente van naam zijn tot de conclusie gekomen dat de laatste oorzaken van zoveel heersende ziekten en kwalen en wat daaraan voorafgaat, de orgaanneurosen, gezocht moeten worden in de evenwichtsstoornissen der ziel. 

  Allen zijn wij wel bekend met de voorbeelden van de grote invloed van het psychische verloop op lichamelijke processen. 
  Wij denken bijv. aan het ,,schaamrood” worden, of aan het “bleek worden van schrik”, waarbij bij het blozen de bloedvaten van het hoofd zich verwijden, maar bij schrik zich vernauwen. 

  Vele mensen kennen deze angst, en niemand zal daarbij van inbeelding willen spreken. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.