Café Weltschmerz

Ex-politieagent: De waarheid was voor mij belangrijker – Heidi Gündel en Brian Geertshuis

Heidi Gündel in een openhartig gesprek met de 47 jarige Brian Geertshuis, hoofdagent en lijststrekker van Forum voor Democratie (FvD). Na een carrière als beroepsmilitair bij Defensie stapte Geertshuis in 2011 over naar de politie in Noord-Oost Twente waar hij zich onder andere inzette voor de veiligheid van de burgers en het dierenwelzijn. Hij trad onder andere op tegen illegale broodfokkers en andere misstanden rondom dieren. Vorige maand nam hij ontslag nadat er intern meerdere gesprekken met hem waren gevoerd.

Geertshuis sprak zich de afgelopen twee jaar kritisch uit over de coronamaatregelen en nam actief deel aan demonstraties. Zijn stevige uitlatingen op social media gingen in korte tijd viraal. Hij kreeg veel support maar ook de nodige haatmail, illustratief voor de ontstane tweedeling in onze maatschappij. Volgens de politie zou hij met zijn uitspraken de beroepscode van de politie hebben geschonden. Want ook buiten dienst geldt deze code. Een politieambtenaar mag het bevoegd gezag niet ondermijnen. Maar voor Geertshuis werd het steeds moelijker zijn mond te houden en maatregelen te handhaven waarvoor in zijn ogen geen enkele basis was.

Door zijn uitgesproken mening over het corona- en vaccinatiebeleid van de overheid en het OMT werd hij een luis in de pels en kwam zijn positie bij de politie onder druk te staan. Collega’s reageerden wisselend op zijn uitlatingen. Sommige waren het met hem eens maar hielden uit angst voor baanverlies hun mond. Voor Geersthuis was er echter geen andere optie meer dan op te stappen. Dat de kwestie ook bij de overheid gevoelig ligt blijkt wel uit het feit dat in februari dit jaar Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) in een debat in de Tweede Kamer officieel afstand nam van zijn inmiddels omstreden uitspraken.

Sinds kort heeft Geertshuis, als nieuwkomer in de politiek, een zetel in de gemeenteraad Hengelo namens het FvD. Enkele van zijn doelstellingen zijn;:een gekozen burgemeester en het terugwinnen van onze democratie en grondrechten. Over zijn keuze voor FvD zegt hij dat het de enige partij is die staat voor de waarheid. Met het recent naar buiten komen van de WOB verzoeken hoopt hij dat meer mensen gaan inzien dat wij zijn voorgelogen door de overheid en de media.

We hebben een FB ban te pakken!

Vanzelfsprekend kun je ons blijven volgen, natuurlijk via de site hetanderenieuws.nl en via het censuurvrije social media platform; Vriendenplek.nl https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws
Op Facebook plaatst ook de pagina https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat al onze video’s.
Ook via Signal zijn we te volgen: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

(Visited 991 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ex-politieagent: De waarheid was voor mij belangrijker – Heidi Gündel en Brian Geertshuis
  1. Politie, leger, justitia, alles staat in dienst van het staatisme! Nooit om ons te helpen! Agenda 2030, ”je zal niets bezitten maar gelukkig zijn”? Ze zullen je Cov-ID met 6G & satellieten overal weten te vinden! De slaven die nooit meer aan de meesters dystopen zullen kunnen ontsnappen, daarom dat ze vroeg of laat iedere gewone man, vrouw & kind de mrna gentherapie met geweld zullen opdringen!

  2. er was en is alle reden voor oneervol ontslag voor alle politie-medewerkers, van ieder niveau, die, anders dan de heer Geertshuis, NIET de grondwet, waarover ze hadden gezworen haar te verdedigen, als leidraad namen voor hun werk, maar het misdadige
    gedrag van een stel weffers dat zich kabinet noemt.

    Uw landgenoten willen ECHTE politie, grondwetverdedigers, niet een stel suffe bromsnorren die te laf zijn om zelf na te denken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.