Stap uit de IQ

Laat ik vooraf even helder en duidelijk aangeven dat ik geestelijk prima in orde ben, ik schrijf dit omdat sommige van u wellicht de indruk zouden krijgen dat dat niet het geval zou zijn. Ik beloof u, het gaat prima met mij.

Graag wil ik u eens proberen mee te nemen naar de twee verschillende werelden waar een mens uit bestaat. Het zijn twee totaal verschillende werelden waar de mens, u en ik, uit bestaan. Voor sommigen is dat misschien niet zo, zij zien zichzelf alleen in een aardse wereld waar men is geboren om te leven zoals het gaat. Anderen zien zichzelf meer in een spirituele wereld en focussen zich op dat stuk “zijn”.

Als je alleen kunt leven in het aardse gedeelte dan is dat hetgeen wat is. In de westerse wereld word je geboren, je krijgt een opvoeding, al dan niet wat geloof, een opleiding, baan, huis, kinderen, pensioen en dood. Je kunt er in die, pakweg, 80 jaar, prima iets van bakken om het naar je zin te maken. Je bent geboren in relatief grote vrijheid en je gaat je gang maar. Je leeft vanuit een goed hart en probeert een normaal en vriendelijk positief leven te leiden. Je gaat mee in de gang van alle dag, om niet al te veel buiten de boot te vallen. Velen voelen zich daar helemaal prima bij en hebben geen behoefte aan andere, diepere zaken.

 

Vanzelfsprekend is daar niets mis mee, of misschien toch wel?

Laten we proberen eens iets dieper te gaan en de vraag te stellen, hoe en waarom doe je dat leven zoals hierboven beschreven? Is dat omdat jij daarvoor gekozen hebt? Is dat omdat jij dat wil? Is dat vanuit vrijwilligheid? Als je de vraag stelt of je daarvoor gekozen hebt, gaat er een deur open naar een ongekende hoeveelheid mogelijkheden, komen we later op terug. Op de vraag, omdat jij het wilt, kunnen we vrij kort zijn. Het lijkt alsof jij dat wil, maar deze zogenaamde vrije keuze is gefundeerd op je opvoeding, en keuzes die anderen voor je gemaakt hebben vanaf de dag je geboren bent. Het zijn dus niet jouw keuzes, maar de resultaten van je vormgevers, je opvoeding, je geloof, etc. En daarin opgesloten ligt natuurlijk, de vrijwilligheid, als iemand die fundamenten heeft neerlegt, kun je dan nog spreken over vrijwilligheid?

Jouw en mijn zijn, zijn eigenlijk helemaal niet jouw en mijn zijn, het is niet meer dan een resultaat van je vormgevers, je bouwers. Anders gesteld; kun jij je nog herinneren wie je was voordat de wereld je vertelde wie je moest zijn? Nou, dat kunnen de meesten niet. En daar ligt het verschil in die twee verschillende werelden waar ik het over wilde hebben. Over wie je moet zijn, en over je zijn.

Niemand kan je vertellen wie je moet zijn. De reden dat er zoveel ongelukkige mensen rondlopen met gebogen hoofden, opgetrokken schouders en matte ogen laat al zien dat ze ongelukkig zijn. Daarnaast laten ze geen straling zien, geen straling van diepe vreugde, blijdschap en liefde. Ze zijn wel vaak in staat om met een aangeleerde valse positiviteit te doen alsof ze mooi en gelukkig zijn. Ze weten de juiste woorden te gebruiken om leuk, aardig en positief gevonden te worden. Echter hun gelaat, hun straling, hun lichaamstaal, ogen en hun zijn laten allen zien, dat zij niet spreken, maar de ongelukkige fundamenten waarop ze zijn gebouwd, dit versterkt door het aangeleerde verlangen een deugmens te zijn welke respectvol is. Al deze zaken bouwt dit soort mens, eigenlijk een niet- mens, gevangen in leugens en een gedeeltelijk zelf aangeleerd geloof zo te willen zijn. Eigenlijk heb je dus te maken met het tegenovergestelde van wie deze mensen waarlijk zijn. Het kunnen zelfs gevaarlijke mensen zijn. Wanneer je met dit soort mensen zou spreken over wie ze zijn, kunnen ze stevig in de aanval gaan. Als dit langdurig gebeurt, kan er zich een naar mens ontplooien die een vorm van narcisme ontwikkelt. Dit soort mensen wil geen gesprekken over zijn, in de diepere vorm. Zij denken te zijn wie ze zijn, en vinden zichzelf goed, respectvol en een deugmens. Ze zien echter niet dat alles wat ze werkelijk zijn het tegenovergestelde is van hoe zij bijvoorbeeld spreken.

Eén van de moeilijkste dingen om te zijn, is zijn. Hoe meer je in de mind woont, hoe minder je kan zijn. Je mind, je denken, is continu bezig met van alles wat afleiding is van je zijn. Het is steeds problemen aan het oplossen, want die zijn er altijd, zegt diezelfde mind. Het is steeds bezig met verlangen, ik wil dit, ik wil dat. Dus het (ego)ïsme  speelt een stevig potje mee in de mind. De mind doet niet veel goed, het is vaak, zo niet altijd, een belemmering naar je zijn. Die mind wordt continu gevoed, dat gaat de hele dag door, altijd. De mind is iets wat zich slecht laat uitschakelen, er zit geen knopje die je kunt indrukken, en er is ook geen app om wat instellingen te veranderen of uit te schakelen. Nee, de mind is een lastig iets, en je hoeft er echt niet altijd blij mee te zijn. In de piramide van Q staat de mind dan ook op de één na laatste plaats. De piramide van Q bestaat uit vier lagen. Laat het mij even uitleggen, velen kennen de piramide van Q niet. Q staat voor quotiënt. Een aanduiding om de mind te meten, met name dan IQ, Intelligentiequotiënt. Dus hoe slim je bent, zeg maar. Binnen dit veld, kader van de piramide worden we vastgehouden, hierin moet het allemaal gebeuren. Maar zoals geschreven bestaan er in de piramide van Q vier lagen, en niet alleen die we allemaal kennen als IQ.

De eerste laag is de laag van BQ Basisquotiënt. Simpel uitgelegd, u snapt dat u leeft en voedsel en water nodig heeft om uzelf in leven te houden, afhankelijk van hoe hoog men staat binnen dit kader is men niet tot nauwelijks in staat om voor zichzelf te zorgen.

Dan de tweede laag, de laag waar de mensheid zich in opgesloten heeft en voor het enige ware aanneemt, de laag waar het allemaal gebeurt. De IQ oftewel, Intelligentiequotiënt. Hier meten we of u slim bent. Hoe hoger de cijfers binnen dit kader, des te slimmer u wordt gezien, vaak stijgt uw aanzien, meestal net als het inkomen. We hebben geleerd dat een hoge IQ getuigt van een slim mens. We moeten daar respect voor hebben. Maar IQ is toch wel enigszins iets vals, want het feit dat u goed kan leren, geeft eigenlijk niets anders aan dat u  de boeken snapt, kunt onthouden en opnieuw kan uitleggen. Aangeleerd gedrag dus, en totaal geen zelfontplooiing, ontdekking. U kan perfect functioneren binnen het gecreëerde systeem. Hoe hoger het IQ, hoe beter u in staat bent zichzelf te onderhouden. De maatschappij heeft ons via het IQ aangeleerd dat het leven zich binnen deze kaders afspeelt, het vertelt u niet dat er boven dit kader zich nog twee kaders bevinden die nog een paar stappen verder gaan, en het IQ laten voor wat het is, aangeleerd gedrag.

Boven de IQ staat EQ emotiequotiënt. U begrijpt wat emoties zijn, maar weet vooral door zelfontdekking en ontplooien hoe emoties u kunnen helpen en laten groeien. U wijst het aangeleerde gedrag van mensen uit de IQ af, maar kiest ervoor om het zelf te doen. Om u, uw emoties te leren begrijpen, te beleven, te ervaren, te voelen, en ze als positief te ervaren zonder inmenging van buiten af. Wanneer u dat wel zou doen, begrijpt u dat u niet bij de IQ moet zijn, maar nog een stap hoger moet. U kiest er bewust voor om het zijn te gaan ontdekken.

Het hoogste kader van de piramide van Q is SQ. Spirituelequotiënt, het hoogst haalbare van de mens hier op onze prachtige planeet. U weet dat het er is, dat u het bent, dat het uw zijn is, uw waarlijke zijn. De stap naar het volmaakte, één zijn. (AL)één zijn met uw werkelijkheid, uw ziel. U bent niet meer dit of dat, de fundamenten heeft u achter u gelaten en leeft en bent in perfecte harmonie met uw goddelijke zijn, uw ziel. Alles is zoals het is, jij ook. Slechts weinigen hier op aarde halen de top van de top. Vaak zijn het oude zielen die bezig zijn met hun laatste fysieke verschijning, om vervolgens door te mogen gaan naar de eeuwigheid, het eeuwige licht. De eeuwige liefde.

Vanzelfsprekend zijn er nuances aan te brengen, je kunt periodes hebben dat je verhuist van het ene kader naar de andere, of dat je leeft op de grenzen en soms al dan niet bewust een uitstapje maakt naar een ander kader, of een ervaring meemaakt die je een preview geven van het andere. Niet schrikken, laat het maar gebeuren, het komt goed, altijd.

Zoals geschreven gebeurt het maatschappelijk allemaal binnen de kaders van IQ. Binnen dat kader zijn weer heleboel grenzen aangebracht op verschillende niveaus om je een bepaalde status te geven. Deze zijn ronduit allemaal fout en zijn geleesd op pure discriminatie. We hebben daar een maatschappelijk akkoord voor getekend met z’n allen. Een bakker die 80 uur per week keihard werkt, vaak midden in de nacht verdient minder dan een directeur die op zijn kantoor de lakens uitdeelt. We praten dat goed, omdat de directeur een hogere opleiding heeft genoten dan de bakkerszoon die het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen. Oneerlijk, want niet het werk wordt beloond, maar de status van je opleiding. En, we gaan nog een stap verder, we zullen de directeur aanspreken met meneer of mevrouw en met alle egards en respect behandelen, daar waar we de hardwerkende bakkerszoon zullen aanspreken als bakker, of misschien bij de voornaam. IQ is dus een vorm van discriminatie, wellicht heeft de bakkerszoon langer moeten leren dan de directeur, en toch zien wij allen de bakkerszoon op een lager niveau staan dan de directeur. Begint u het idiote van het IQ systeem te begrijpen, het leert u niks, behalve u gevangen te houden in de kooi van hetzelfde IQ. Het is onbelangrijk, en niet interessant. En die laatste twee zijn precies de reden dat u daar wordt gevangen gehouden, wordt beziggehouden. Dat we onze kinderen onderwerpen aan een dergelijk systeem als IQ. Vasthouden aan IQ getuigt van een domheid als u zelf opsluiten in een kooi en de sleutel weggooien.

Ook de machthebbers houden u gevangen in de kooi van het IQ, maar wel met een vies naar sausje van gevoel. Valse zaken als respect en voor een ander voeren de boventoon. En om het nog wat valser te maken gebruiken ze ook een flinke dosis angst. Nu moet u begrijpen dat vele machthebbers op een heel ander geestelijk niveau zitten dan de gemiddelde mens. Maar al te vaak hebben zij een opvoeding gekregen die klaar stoomt voor hetgeen waarvoor zij bestemd zijn. Het zijn meestal erg onmenselijke mensen die verpakt zijn als slimme goede leiders voor een land bijvoorbeeld. Van het type, lachend een mes in je rug steken. Obama was bij uitstek zo iemand, goedlachs, mooi sprekend, maar heeft in zijn presidentschap meer bommen gebruikt dan alle voorgaande presidenten bij elkaar en zo duizenden mensen omgebracht. En als hij een dag later moest spreken, kreeg hij zoveel applaus, want hij spreekt zulke mooie woorden. Dat zijn toespraken overvol zitten met technieken, zagen maar weinig mensen. Mensen hadden ondanks de meeste bommen ooit, bijzonder veel respect voor deze man. En net als op één president na (Kennedy) loopt ook zijn bloedlijn naar het Britse koningshuis, zoals van alle presidenten van de USA.

Waar ik naar toe wil, is dat er een vies naar psychologisch spel wordt gespeeld met u en mij in de naam van het grote geld en controle. Inmiddels zijn we niet meer in staat onszelf te zijn en laten we met ons doen wat de machthebbers maar willen doen met ons. Hun wil is wet, en dat zal u weten ook. En als u het gevaar en de angst niet accepteert volgen er meer maatregelen. Uiteindelijk moet ook u buigen voor het gezag. Het is een oneerlijk vies spel wat er wordt gespeeld, simpel om uw laatste stukje EQ en het misschien nog niet door u ontdekte SQ kapot en onbereikbaar te maken. Want een bevolking die leeft met en vanuit EQ en/of SQ is niet te beheren en te controleren, die doorzien deze kwade krachten en staan erboven. Zij leven niet om de dood te vermijden, dat is inherent aan het leven, nee zij leven dag voor dag in alle goedheid en weten/voelen dat het goed is zoals het is. Zij laten zich niet leiden door angst, simpel omdat angst leeft in IQ en niet in EQ en SQ. In die werelden is geen angst. Angst is de grote winnaar binnen de IQ, dat is één van de redenen dat je daar niet wilt verkeren, je wil er niet zijn. Binnen de EQ en SQ leef je zoals dat is, en als dat morgen afgelopen is, is dat zo. Daar is geen angst om te sterven, want dat sterven is niet doodgaan, maar verhuizen, verhuizen naar huis. Je hoeft niet te accepteren dat je dood gaat, wat je er ook van vindt, het gaat gebeuren. Dus de angst daarvoor is ongegrond, sterker nog, het is je enige zekerheid in het leven die je hebt. Er bestaat geen enkele zekerheid in wiens leven dan ook, behalve het sterven. En omdat je daar bang voor bent, en angstig voor wordt gemaakt ben je niet meer in staat werkelijk te leven, uitbundig vol met je zon. Dus accepteer dat het elke dag zomaar afgelopen kan zijn, en stop er mee om er een wedstrijd van te maken dat je heel oud moet worden, en ook nog in een goede gezondheid, wat zijn dat voor rare IQ verlangens? Je bent hier en nu, dus leef. Ga niet zitten wachten op de dood door niet te leven.

Volgens sommige geloven leven we hier al 6000 jaar op deze planeet, volgens sommige wetenschappers leven we hier al miljoenen jaren. Maar beide kunnen er het over eens zijn dat we wel alles overleefd hebben en zullen overleven. Geen zorgen, het leven zelf zorgt daar wel voor. En stop eens met de valse gedachte dat jij een gevaar bent voor een ander, dat ben je niet! Bacteriën en virussen gaan daar waar ze gaan, geen doekje, geen afstand die ze tegen kunnen houden. Is nooit gebeurd, gaat nooit gebeuren! De gedachte alleen al. Waanzinnig toch? Dus stop met deze aangebrachte angst en kom uit uw dooie kamers, stap naar buiten en ga leven! Dat is de reden dat u en ik op deze planeet zijn, en accepteer dat het morgen afgelopen kan zijn, dus leef maximaal en intens! Elke dag weer als u opstaat!

En als u er dan toch voor kiest om een spuit te ontvangen, u de mond laat snoeren, u een apk bewijs gaat krijgen, niet meer uw kinderen, geliefden gaat knuffelen, heb dan eens een goed gesprek met uzelf, en vraagt u zichzelf eens af, wat doe ik hier op deze planeet? Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat het vertoeven in het goddelijke licht aangenamer is dan de kou en kilte op deze planeet, maar dan wel op de natuurlijke manier, en als dat een virus, bacterie of ongeluk is, dan is dat zo. Zolang dat niet het geval is, zal ik het leven koesteren in alle glorie en liefde. Geen mondkapje, geen spuit, geen 1,5 meter die mij kan tegenhouden.

Stap uit de valse IQ en begin uw reis!

(Visited 33 times, 1 visits today)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *